Dizajn web stranica

Na izradu web stranica utječe mnogo faktora i sve u krajnjoj liniji ovisi o cijeni koja je povezana sa zahtjevima naručitelja, potrebama i željama te naravno, utrošenom vremenu za izradu istih. Cijene koje vam prikazujemo na ovoj stranici su okvirne, kako bi mogli otprilike izračunati troškove izrade web stranice.

Treba naglasiti da jednom napravljena stranica nije za sva vremena. Statične stranice, one koje prezentiraju nekoga ili nešto, bez obzira što se u ponudi ništa bitno ne mijenja, dobro ih je barem jednom u dvije godine osvježiti novim dizajnom tj. redizajnirati.

Izradu stranica dijelimo na:

prezentacijske stranice
interaktivne stranice s bazom podataka
web shop (+ online kartično plaćanje)PREZENTACIJSKE STRANICE:
- slobodan pristup dizajnu - naše idejno rješenje
- prva stranica
- o nama
- ponuda
- fotografije
- gdje smo
- kontakt obrazac
cijena od 2000 kn

INTERAKTVINE STRANICE S BAZOM PODATAKA - JOOMLA:
- slobodan pristup dizajnu - naše idejno rješenje
- prva stranica
- o nama
- ponuda (stranica po potrebi)
- fotografije
- gdje smo (mapa)
- kontakt obrazac
cijena od 4500 kn
samostalno administriranje i održavanje, unos artikala ponude,
dodavanje/izmjene fotografija, anketa, statistika

WEB DUČAN:
Izrada i dizajn stranica, on-line kartično plaćanje, secure server, instalacija softwarea na upit.

OSTALO:
- radni sat 120 kn (grafički dizajn, izrada i dizajn web stranice .html)
- radni sat 150 kn (grafički dizajn, izrada i dizajn web stranice .php)
- radni sat 220 kn (programiranje)
- izrada stranice u Flash-u od 2000 kn na više